Interview with Former Frigg coach Mr Arafat
his objectives is to build the sports in Somaliland

Former Frigg coach wants to build the sports in Somaliland 10 Sep, 2018 in News by Helge Neumann Arafa Jama, former Frigg father and Frigg coach, is in charge of a new project in Somaliland called Somaliland Education and Sport Center (SESC). Throughout the project he wishes to organize sports for children and young people, but the goal is greater than just more activity.

"I want to build society through sports," says Arafa in an interview with Asker and Bærum bid targets. He wants to use his experience and education as a coach and football coach to build up sports in the country step by step. Initially, SESC will conduct a pilot project in four schools to increase activity among girls and boys, build soccer centers in the center of the villages and educate coaches and managers. Frigg is part of the team and supports Arafa with advice and equipment. We cross our fingers for a successful project!


orginal norwegian post tranlated from frigg oslo fk, link: http://cms.frigg.no/?p=7659

Tidligere Frigg-trener ønsker å bygge opp idretten i Somaliland 10 Sep, 2018 in Nyheter by Helge Neumann Arafa Jama, tidligere Frigg-pappa og Frigg-trener,
står i spissen for et nytt prosjekt i Somaliland kalt Somaliland Education and Sport Center (SESC).
Gjennom prosjektet ønsker han å organisere idrett for barn og unge, men målet er større en kun mer aktivitet.
“Jeg vil bygge opp samfunnet gjennom idretten” sier Arafa i et intervju med Asker og Bærum budstikke. Han ønsker å benytte sin erfaring og utdanning som trener og fotballeder til å bygge opp idretten i landet steg for steg.
I første omgang skal SESC gjennomføre et pilotprosjekt på fire skoler for å øke aktiviteten blant jenter og gutter, bygge fotballbaner sentralt i landsbyene og utdanne trenere og ledere.
Frigg er med på laget og støtter Arafa med rådgivning og noe utstyr. Vi krysser fingrene for et vellykket prosjekt!

For hele saken i Budstikka: Hjemmesiden til SESC: http://www.somedsport.com/